Home » Ph.D Awardees
S.No Awardee Name Supervisor Name Date of Award
1 G.Sreedhar Dr.P.Viswanath ,C.K.M.College, Warangal 01-05-2006
2 M.Bhaskara Sharma Prof.R.Madhava Rao 01-05-2007
3 S.Anitha Dr.(Rtd.).P.Viswanadham 01-12-2008
4 Ramesh Jawalkar Prof.Ch.Sanjeeva 01-05-2009
5 Ramadevi Haridasyam Prof.R.Madhava Rao,(Retired Professor) 29-12-2010
6 I.Shanmukha Chary Prof.Ch.Sanjeeva 19-07-2011
7 Nagamani Porika Prof.Ch.Sanjeeva 20-07-2011
8 N.Kavitha Prof.R.Madhava Rao And Prof.Ch.Sanjeeva (Caretaker-Supervisor) 29-09-2011
9 Angothu Venkat Naik Dr.R.Uma Rani,C.K.M.Arts & Science College, Warangal. 07-12-2012
10 B.Gayathri, Dr.R.Uma Rani,C.K.M.College, Wgl. 11-06-2012
11 Shanthamma Patnam Dr.R.Uma Rani,CKM College, Wgl 04-01-2013
12 S.Sunitha Dr.R.Uma Rani 07-02-2013
13 G.Ramesh Babu Dr.R.Uma Rani,CKM Warangal 18-07-2013
14 Manthani Kanakaiah Prof.Ch.Sanjeeva 23-01-2016