Award Affiliated Colleges Faculty University Emails RTI Act KUPGCET - 2017 TSICET TSLAWCET Degree Online Services Feedback Useful Links Univ. Map Faculty Login  
Kakatiya University Kakatiya University
Examination Branch
Check your Kakatiya Universiry Warangal Emails
Affiliated Colleges
Affiliated Colleges
 
corner
S.No Awardee Name Supervisor Name Date of Award
1 V.Gangadhar Prof.S.P.Vijayasaradhi,OU, HYD 23-10-1980
2 A.Shankaraiah Prof.S.P.Vijayasaradhi,OU, HYD 11-04-1980
3 K.Rajeswara Rao Prof.S.P.Vijayasaradhi,OU, HYD 26-11-1980
4 G.Krishna Murthy Dr.S.Kishan Rao, Economics, OU, HYD and Dr.B.P.Rao, Commerce,OU, HYD 04-12-1982
5 O.Ghanshyamdas Prof.A.Shankaraiah & Dr.G.Haragopal,Economics, Hyd 11-04-1982
6 R.Natarajan Dr.G.Krishan Murthy 02-04-1984
7 G.V.Bhavani Prasad Dr.K.Rajeswar Rao 18-03-1985
8 P.Madhu Sudan Rao Prof.A.Shankaraiah 21-03-1985
9 M.Srinivas Prof.A.Shankaraiah 09-10-1986
10 R.Sudershan Prof.A.Shankaraiah 08-12-1987
11 T.Jogaiah Dr.K.Rajeshwar Rao 10-06-1987
12 V.Ananda Kumar Dr.O.Ghanshyam Das, 14-03-1988
13 M.Subramanya Sarma Dr.K.Rajeshwara Rao 13-04-1988
14 K.Krishna Reddy Dr.S.Ravi Prakash 06-04-1988
15 N.Hanumantha Rao Prof.A.Shankaraiah 29-05-1989
16 P.Krishnama Chary Dr.K.Rajeshwar Rao 16-08-1989
17 T.Krishna Murthy Dr Ojha Ghanshyam Das 29-08-1989
18 N.Kusuma Prof.A.Shankaraiah 30-08-1989
19 K.Narsimha Reddy Dr.O.Ghanshyam Das 21-09-1989
20 K.Venkat janardhan Rao Dr.R.Natarajan 26-09-1989
21 R.Saibaba Prof.A.Shankaraiah 29-12-1989
22 G.Chandraiah Dr.G.Krishna Murthy 02-03-1990
23 A.Vidyadhar Reddy Dr.G.Narasimha Murthy 24-07-1990
24 M.Prabhakar Reddy Dr.O.Ghanashyam Das 24-07-1990
25 K.Omprakash Dr.G.V.Bhavani Prasad 20-08-1990
26 V.Ramaiah Dr.G.Krishna Murthy 29-08-1990
27 A.Krishna Murthy Dr.V.Gangadhar 16-10-1990
28 M.N.Ramesh Kumar Dr.G.Krishna Murthy 28-12-1990
29 M.Vani Manohar Dr.G.Krishna Murthy 18-02-1991
30 K.Shankaraiah Dr.Ravi Prakash Singaravelu 22-10-1991
31 Ch.Satyanarayana Reddy Prof.K.Rajeshwar Rao 30-12-1991
32 V.V.Subramanya Sarma Prof.A.Shankaraiah 13-01-1992
33 K.Raji Reddy Dr.G.Narasimha Murthy 20-01-1992
34 C.Laxminarayana Dr.S.Ravi Parkash 02-06-1992
35 B.Venkataiah Dr.S.Ravi Prakash 18-02-1992
36 R.Sadanandam Prof.K.Rajeshwar Rao 03-06-1992
37 P.Indrasena Reddy Dr.G.Narasimha Murthy 27-03-1992
38 M.Jagan Mohan Reddy Prof.A.Shankaraiah 28-03-1992
39 G.Shashidhar Rao Dr.R.Natarajan 04-08-1992
40 Shaik Ahmed Hussain Dr.G.V.Bhavani Prasad 18-04-1992
41 Hari Raghu Rama Sarma Dr.R.Natarajan 13-05-1992
42 K.Sayulu Prof.G.Krishna Murthy 08-12-1992
43 Mirza Mutiulla Baig Taimoori Dr.R.Natarajan, UPGC, Khammam 20-02-1993
44 S.Kamaleshwar Rao Prof.A.Shankaraiah 31-05-1993
45 D.Perumalla Rao Dr.R.Natarajan, UPGC.Khammam 09-08-1993
46 S.Komuraiah Prof.O.Ghanshyam Das 09-08-1993
47 T.Damodara Swamy Prof.V.Gangadhar 16-03-1994
48 K.Raji Reddy Prof.O.Ghanshyam Das 30-03-1994
49 V.Appi Reddy Prof.G.Narasimha Murthy 06-10-1994
50 D.Rama Murthy Dr.Ravi Prakash Singaravelu 23-08-1994
51 K.Srinivasa Rao Prof.G.V.Bhavani Prasad,Sathavahana,P.G.Centre,Karimnagar, 30-12-1994
52 G.Bhaskar Rao Prof.C.Narasimha Murthy 05-02-1995
53 R.Radha Krishna Dr.Ravi Prakash 27-06-1995
54 S.Upendra Sastry Prof.G.Krishna Murthy 13-07-1995
55 Ch.Sita Kumari Prof.A.Shankaraiah 24-08-1995
56 R.Krishnan Prof.A.Shankakaiah 09-04-1995
57 M.Sammaiah Dr.Ravi Prakash Singaravelu 19-04-1996
58 G.Seeta Ram Dr.R.Sudarshan 05-01-1996
59 Dupuguntal Rukmini Devi Prof.R.Nagarajan, UPGC, Khammam 06-10-1996
60 M.S.Senam Raju Prof.R.Natarajan, UPGC, Khammam 06-10-1996
61 Komandle Someshwer Rao Prof.G.Krishna Murthy 11-12-1996
62 K.Anjaneyulu Dr.R.Sudarshan 30-01-1997
63 M.Sathyavathi Prof.A.Shankaraiah 02-11-1997
64 M.Kamala Rani Prof.A.Shankaraiah 26-03-1997
65 K.Inna Reddy Prof.G.V.Bhavani Prasad 23-07-1997
66 P.Parameshwar Prof.A.Shankaraiah 09-03-1997
67 Madarapu Yadagiri Prof.V.Gangadhar 16-09-1997
68 Ch.Rajesham Prof.R.Natarajan, UPGC, Khammam 26-09-1997
69 P.Rajalingam Prof.K.Rajeshwar Rao 27-10-1997
70 Mr.D.Sakriya Dr.Ravi Prakash Singaravelu 05-04-1998
71 R.Sheshanjan Prof.G.Krishna Murthy 30-07-1998
72 Mr.D.Thiruvengala Chary Dr.M.Subramanya Sharma 02-08-1999
73 Gunda Ramesh Babu Prof.P.Madhusudana Rao, UPGC, Khammam 21-04-1999
74 Mrs.B.Asha Latha Devi Prof.G.V.Bhavani Prasad 22-02-2000
75 Sopan kasinath Dr.R.Natarajan, UPGC, Khammam 24-02-2000
76 T.Narendar Prof.G.Krishna Murthy 03-07-2000
77 K.Nagender Prof.A.Shankaraiah 03-07-2000
78 Ch.Bhagawan Rao Prof.V.Gangadhar 06-06-2000
79 Sukhabogi Venkateshwarlu Dr.S.Ravi Prakash 29-07-2000
80 D.Madhusudana Rao Prof.A.Shankaraiah 18-08-2000
81 T.Srinivasa Rao Prof.G.V.Bhavani Prasad 09-12-2000
82 Prem Kumar Dr.M.Subrahmanya Sarma 09-12-2000
83 Dullur Venkat Bhaskar Rao Prof.R.Natarajan, Khammam 15-11-2000
84 Tokachichu Ranga Raju Prof.G.Krishna Murthy 22-11-2000
85 Ahmed Hussain Prof.G.Krishna Murthy 06-09-2001
86 T.Balaraju Prof.O.Ghanshyam Dsa 09-06-2001
87 Padige Yadagiri Prof.K.Rajeshwar Rao (Retd) 19-10-2001
88 S.Krishnaiah Dr.P.Krishnama Chary 19-10-2001
89 T.Padmavathy Prof.K.Rajeshwar Rao 03-02-2002
90 P.Veeraiah Dr.M.Subramanya Sharma 13-03-2002
91 V.Kishan Prof.G.V.Bhavani Prasad 26-03-2002
92 B.Raja Shekhar Prof.A.Shankaraiah (Rtd.) 01-04-2002
93 Kanneganti Siva Rama Krishna Prasad Prof.T.Joga Chary 01-05-2002
94 Motupalli Prasanna Kumar Prof.K.Om Prakash 01-08-2002
95 P.Amaraveni Dr.N.Kusuma 01-08-2002
96 Ch.Satyanarayana Dr.P.Krishnama Chary 01-01-2003
97 Badiuddin Ahmed Prof.Omprakash 01-02-2003
98 S.Subramanyam Prof.G.Krishna Murthy 01-04-2003
99 N.Rajaiah Prof.G.V.Bhavani Prasad 01-05-2003
100 Thummapally Ramesh Prof.G.Krishna Reddy 01-05-2003
101 A.S.Padma Prof.A.Shankaraiah (Rtd.) 01-05-2003
102 T.Satyanarayana Chary Prof.S.Ravi Prakash 01-05-2003
103 K.Rajender Prof.S.Ravi Prakash 01-02-2004
104 P.Surender Dr.K.Sayulu 01-06-2004
105 N.Jamaluddin Prof.S.Ravi Prakash 01-09-2004
106 P.Ravinder Dr.K.Raji Reddy 01-10-2004
107 P.Sridhar Dr.K.Venkat Janardhan Rao 01-10-2004
108 N.Srinivas Prof.P.Krishnama Chary 01-11-2004
109 Leena Quadras Prof.S.Ravi Prakash 01-02-2005
110 B.Muthilingam Prof.G.Krishna Reddy 01-04-2005
111 S.Venkata Ramana Prof.A.Shankaraiah 01-04-2005
112 S.Narasimha Chary Prof.V.Gangadhar 01-06-2005
113 Kesana Madhava Rao Dr.K.Sayulu 01-06-2005
114 P.Varalaxmi Prof.S.Ravi Prakash 01-10-2005
115 A.Venu Prof.O.Ghanshyam Das 01-02-2006
116 V.Maheshwar Dr.K.V.Janardhan Rao 01-04-2006
117 Gaddam Naresh Reddy Prof.V.Gangadhar 01-04-2006
118 Gopi.T. Dr.Ch.Rajesham 01-07-2006
119 B.Prakash Prof.O.Ghanshyam Das 01-08-2006
120 G.Sridhar Prof.R.Sudarshan 01-09-2006
121 K.Peddi Raju Prof.B.Venkat Rathnam 01-11-2006
122 K.Ashok Prof.Shankaraiah 01-11-2006
123 V.Sudhakar Reddy O.Ghanshyam Das 01-12-2006
124 G.Raja Reddy Dr.P.Indrasena Reddy 01-01-2007
125 S.Kavitha Devi Prof.V.Ganghadahar 01-03-2007
126 K.Arunjyothi Prof.R.Sudharshan 01-04-2007
127 B.Prabhakar Prof.A.Shankaraiah 01-04-2007
128 K.Durga Prasad Dr.Ch.Rajesham 01-05-2007
129 K.Srinivas Rao Prof.K.Sayulu 01-05-2007
130 Rathnakar.G. Prof.S.Ravi Prakash 01-09-2007
131 P.Ramlal Prof.S.Ravi Prakash 01-09-2007
132 Srinivas Raj.Bairi Prof.S.Ravi Prakash 01-09-2007
133 B.Sridevi Dr.K.V.Janardhan Rao 01-09-2007
134 S.Suresh Prof.K.Krishna Reddy 01-01-2008
135 D.Rajasekhar Dr.N.Kusuma 01-01-2008
136 Mohd.Saleem Akther Prof.K.Sayulu 01-03-2008
137 Byram Anand Prof.G.V.Bhavani Prasad 01-03-2008
138 A.Sarangapani Prof.K.Sayulu 01-03-2008
139 B.Veera Raghavulu Prof.B.Venkat Rathnam 01-04-2008
140 Srinivas.Ch Prof.K.Omprakash 01-07-2008
141 G.Sardar Prof.K.Raji Reddy 01-08-2008
142 N.V.Sriranga Prasad Prof.G.V.Bhavani Prasad 01-09-2008
143 K.Ramulu Prof.Ch.Rajesham 01-09-2008
144 K.S.V.Gopal Rao Prof.G.Narasimha Murthy 01-09-2008
145 M.Surender Prof.S.Ravi Prakash 10-02-2008
146 M.Karunakar Prof.K.Krishna Reddy 01-11-2008
147 C.Shyamsunder Dr.K.V.Janardhan Rao 01-11-2008
148 M.Ravindranath Prof.G.Narasimha Murthy 01-11-2008
149 Khyser Mohd. Prof.K.Omprakash 01-12-2008
150 B.Prasad Prof.K.Krishna Reddy 01-12-2008
151 T.Lavanya Prof.S.Ravi Prakash 01-12-2008
152 V.Nivedita Reddy Prof.K.Sayulu 01-12-2008
153 V.Gurulinga chary Prof.R.Sudarshan 01-02-2009
154 T.Krishna Kumar Prof.K.Raji Reddy 01-02-2009
155 Bupathi Rajani Devi Prof.O.Ghanshyam Das 01-02-2009
156 Manmath Nath Samantaray Prof.Ch.Rajesham 01-02-2009
157 M.Sambaiah Prof.P.Krishnamacharya 01-03-2009
158 A.Sidda Reddy Prof.R.Natarajan 01-03-2009
159 Hari Kanth.D. Prof.P.Indrasena Reddy 01-03-2009
160 C.Bhaskar Prof.B.Venkat Rathnam 01-04-2009
161 B.Sheshikanth Dr.KV.Janardhan Rao 01-04-2009
162 Md.Arshad-ur-Rahaman Prof.B.Venkat Rathnam 01-04-2009
163 Harjoth Kaur Prof.GV.Bhavani Pradad 01-05-2009
164 B.Madhusudhan Reddy Prof.K.Raji Reddy 01-05-2009
165 T.Malkaiah Prof.K.Sayulu 01-05-2009
166 M.Venugopal Prof.K.Krishna Reddy 01-07-2009
167 Ravi Kumar Jain Prof.V.V.Subrahmanya Sarma 01-09-2009
168 E.Manohar Prof.O.Ghansyam Das 01-10-2009
169 Raveender.O Prof.K.Raji Reddy 01-10-2009
170 S.Narayana Swamy Prof.Ch.Rajesham 01-10-2009
171 G.Rajitha Prof.K.Raji Reddy 01-11-2009
172 Basika Lydia Nuthan Prof.B.Venkat Rathnam 01-12-2009
173 N.Ramesh Kumar Prof.G.Narasimha Murthy 01-12-2009
174 A.Sathish Kumar Prof.Omprakash Kajipet 01-12-2009
175 B.Niranjan Sreenivas Dr.K.Venkat Janardhan Rao 01-02-2010
176 Shiva Naga Sreenu Iloni Prof.K.Omprakash 01-03-2010
177 G.Sudarshanam Prof.R.Sudarshan 01-03-2010
178 P.Bhaskara Narayana Prof.B.Venkat Rathnam 01-04-2010
179 V.Dilip Kumar Dr.K.Venkat Janardhan Rao 01-04-2010
180 Srilatha.B Prof.R.Sudarshan (Retired Professor) 01-04-2010
181 Mr.Devaraju Venkata Rao Prof.P.Krishnama Chary 13-08-2010
182 Aayesha Shaik Prof.D.Sakriya 10-08-2010
183 Raji Reddy Pendyala Prof.P.Indrasena Reddy 10-08-2010
184 Vasukula Rajeswari Prof.S.Kamaleshwar Rao 11-10-2010
185 K.V.Ramana Rao Prof.K.Venkata Janardhan Rao 16-11-2010
186 Kusumba Ram Gopal Prof.T.Joga Chary 29-12-2010
187 Vishnu Kumar Balouva Prof.P.Indrasena Reddy 19-02-2011
188 B.Pallavi Prof.G.V.Bhavani Prasad 15-04-2011
189 V.Krishna Prof.A.Shankaraiah,Retired Professor 28-04-2011
190 Raju Erragolla Prof.Ch.Bhagawan Rao, 06-04-2011
191 Md.Saleem Mohiuddin Dr.S.Venkateswarlu 15-06-2011
192 P.Sreenath Prof.A.Shankaraiah,Retired Professor 20-06-2011
193 Boyanapelli Malal Rao Prof.P.Indrasena Reddy 08-05-2011
194 V.Atmalingam Prof.T.Joga Chary,Retired Professor of Commerce 09-02-2011
195 Suresh Vadde Prof.Rudra Saibaba,Retired Professor,L.B.College, Ku, Wgl. 09-02-2011
196 Shivakumar Merugu Prof.B.Venkat Rathnam, 30-09-2011
197 Nanu Lunavath Prof.D.Sakriya 10-04-2011
198 Devulapalli Raghava Prof.Ch.Rajesham 10-05-2011
199 M.Durga Prasad Prof.K.Venkat Janardhan Rao 24-10-2011
200 Sreenivas Dadigala Dr.K.Rajender, 24-10-2011
201 B.Manohar Prof.G.V.Bhavani Prasad 25-10-2011
202 Jaya Gajjala Prof.V.V.Subrahamanya Sarma 11-10-2011
203 Neelima Kamjula Dr.M.Satyavathi 12-04-2011
204 G.Sunitha Prof.V.Gangadhar 12-04-2011
205 Mohmed Ali Prof.Ch.Bhagawan Rao,Retired Professor 19-12-2011
206 H.Sateesh Prof.Ch.Bhagawan Rao,Retired Professor. 19-12-2011
207 Bourisetti Kishor Prof.K.Krishna Reddy, 29-12-2011
208 Saritha Vasikarla Prof.B.Venkat Rathnam 19-01-2012
209 Rampelli Dasharatham Prof.K.Raji Reddy 19-05-2012
210 K.Shankar Lingam Dr.K.Raji Reddy,Associate Professor 24-05-2012
211 Manthri Kishan Prof.D.Sakriya 06-08-2012
212 Vanga Kalyani Prof.M.Subrahamanya Sarma 28-07-2012
213 Kanakaiah Madasi Dr.S.Venkateshwarlu 28-11-2012
214 Ashok Kumar.P Dr.K.Raji Reddy 21-12-2012
215 Pothula Vijaya Lakshmi Dr.K.Rajender 21-12-2012
216 R.Venkateshwar Rao, Prof.Rudra Saibaba (Supervisor), Retired Professor of Commerce & Business Mgt, ?L.B.College, War 18-01-2013
217 Suresh Chandra, Ch Prof.K.Raji Reddy 04-03-2013
218 Sreenivas Savvasi Dr.S.Narasimha Chary 05-08-2013
219 S.Rama Koteswara Rao Prof.P.Indrasena Reddy 27-05-2013
220 Sreenivas Nampalli Prof.V.V.Subramanya Sarma 28-05-2013
221 Jeyanthi A Prof.G.Dayakar 30-05-2013
222 Susmitha P. Prof.T.Joga Chary 08-03-2013
223 Sunitha Chakravarthy Prof.G.V.Bhavani Prasad 21-08-2013
224 Vani G Prof.V.Gangadhar (Retd) 30-08-2013
225 Sugunakar Reddy P Prof.D.Sakriya 09-02-2013
226 Ch.V.B.Reddy Prof.K.Sayulu 16-09-2013
227 M.Hanumanth Prasad Rao Dr.Ch.Satyanarayana Reddy 16-09-2013
228 Koduru Rajasekhar Prof.V.V.Subramanya Sarma 21-10-2013
229 G.Ravi Kumar Prof.R.Saibaba, PG Centre, LB College, WGL 11-06-2013
230 Sama Vijaya Laxmi Prof.V.Gangadhar (Retd), 13-11-2013
231 V.Manasa Prof.R.Saibaba, PG Centre, LB College, WGL 25-11-2013
232 Mr.Cheruku Ravi Prof.Ch.Rajesham 12-06-2013
233 Mr.P.Venkataiah Prof.P.Indrasena Reddy 16-12-2013
234 Mr.Shiva Kumar, M.P. Prof.S.Kamaleshwar Rao 16-12-2013
235 Mr.Srikanth Verma Ch Dr.Ch.Satyanarayana Reddy,Dept.of Commerce, LB College, Warangal 16-12-2013
236 Mr.B.Pragathi Prof.K.Omprakash 19-12-2013
237 Mr.Surendar G Prof.S.Kamaleshwar Rao, 31-12-2013
238 Mr.Osman Bin Salam Dr.K.Raji Reddy 31-12-2013
239 Mr.G.Ravi Kumar Prof.Ch.Bhagwan Rao, 01-06-2014
240 Mr.A.Suresh Prof.B.Venkat Rathnam 01-10-2014
241 Mr.Ravi Babu, N Prof.B.Venkat Rathnam 16-01-2014
242 Mrs.B.Uma Devi Dr.K.Rajender 23-01-2014
243 Mr.Kishore Kumar Y Prof.V.V.Subramanya Sarma 25-01-2014
244 Mrs.G.Shailaja Dr.K.Rajender 13-02-2014
245 Mr.Mahender Kumar Sunchu Prof.P.Krishnama Chary 04-01-2014
246 Mr.Narsimlu Prof.P.Indrasena Reddy 19-04-2014
247 Mr.V.Devendar Prof.Ch.Rajesham 19-04-2014
248 Mr.Mohd Mujahed Ali Dr.Rudra Saibaba, Professor of Management, PG Centre, LB College, Warangal. 26-04-2014
249 Mr.K.Gangadhar Dr.S.Narasimha Chary, 26-04-2014
250 Mrs.Kuppili Venkata Sandhyavani Prof.T.Srinivasa Rao & Prof.G.V.Bhavani Prasad(Caretaker Supervisor) 05-02-2014
251 Mr.A.Ram Reddy Dr.Ch.Satyanarayana Reddy, (Supervisor) Dept.of Commerce, PG Centre, L.B.College, Warangal. 24-05-2014
252 G.Samatha Dr.S.Narasimha Chary 08-04-2014
253 Usha Rekha Bandu Dr.K.Rajender 20-08-2014
254 Sunitha Alakanti Dr.M.Satyavathi 20-10-2014
255 Shireesha D Prof.P.Krishnma Chary 22-10-2014
256 Karunaker Chiluka Prof.T.Joga Chary (Retd) 31-10-2014
257 Swamy Shada Prof.D.Sakriya 21-11-2014
258 V.Rana Pratap Prof.N.Kusuma 18-12-2014
259 Radha Krishna Murthy G Dr.P.Vara Laxmi. 19-12-2014
260 K.Ramanadh Prof.Ch.Rajesham 27-12-2014
261 Venugopal Iyengar Achi Prof.V.V.Subramanya Sarma 01-08-2015
262 G.K.Kumar Prof.T.Joga Chary (Retd) 17-01-2015
263 Hadi Saeidi Prof.G.V.Bhavani Prasad 29-01-2015
264 M.VenkataNarasimha Chary Prof.V.V.Subramanya Sarma 02-04-2015
265 Chaitanya Chintham Dr.N.Kusuma 19-02-2015
266 C.Vijendra Prof.D.Sakriya 03-12-2015
267 C.Pandu Ranga Murthy Prof.D.Sakriya 23-03-2015
268 Pothuri Sathish Chandra Prof.K.Raji Reddy (Retd) 04-01-2015
269 Boodu Uday Kumar Prof.B.Venkat Rathnam 16-04-2015
270 Sumalatha V Dr.S.Upendra Sastry (Supervisor), CKM Arts & Science College, Warangal 05-07-2015
271 Eslavat Sreenu Prof.K.Krishna Reddy (Retd) ,Dr.B.V.Subba Reddy (Supervisor), Senior Principal Scientist, NPC Di 28-05-2015
272 B.Parashu Ramulu Prof.P.Amaraveni 06-11-2015
273 Shiva Shanker P Dr.S.Narasimha Chary 26-06-2015
274 Thirupathi Kanchu Prof.K.Raji Reddy (Retd) 25-07-2015
275 Prasad Yata Dr.K.Raji Reddy 08-05-2015
276 Naresh Boora Prof.B.Venkat Rathnam 20-08-2015
277 Bhaskar Nalla Dr.P.Varalaxmi 24-08-2015
278 I.Shyam Sundar Dr.P.Varalaxmi 24-08-2015
279 Sangeetha S.N Dr.P.Amaraveni 21-09-2015
280 Sridhar R Prof.K.Omprakash 21-09-2015
281 Onochie Godwin Prof.M.Subramanya Sarma 29-09-2015
282 Daruri Pranathi Prof.G.V.Bhavani Prasad 29-09-2015
283 Mallareddy Meesala Prof.B.Venkat Rathnam 10-07-2015
284 Bhagyalakshmi Karnakanti Prof.P.Krishnama Chary 10-07-2015
285 N.Suman Kumar Prof.K.Krishna Reddy 14-10-2015
286 Mayuri Srivastava Prof.P.Indrasena Reddy 11-09-2015
287 Shathaboina Raju Dr.K.Raji Reddy 29-12-2015
288 Venkatesh Satya K Dr.K.Raji Reddy 01-02-2016
289 Ramadevi B Dr.S.Narasimha Chary 01-07-2016
290 Maqsood Hussain Junaidi Prof.K.Sayulu 30-01-2016
  © Copyrights Reserved. 2008. Kakatiya University, Warangal (Telangana) India. Powered by: iBongo