Home » Ph.D Awardees
S.No Awardee Name Supervisor Name Date of Award
1 V.Gangadhar Prof.S.P.Vijayasaradhi,OU, HYD 23-10-1980
2 A.Shankaraiah Prof.S.P.Vijayasaradhi,OU, HYD 11-04-1980
3 K.Rajeswara Rao Prof.S.P.Vijayasaradhi,OU, HYD 26-11-1980
4 G.Krishna Murthy Dr.S.Kishan Rao, Economics, OU, HYD and Dr.B.P.Rao, Commerce,OU, HYD 04-12-1982
5 O.Ghanshyamdas Prof.A.Shankaraiah & Dr.G.Haragopal,Economics, Hyd 11-04-1982
6 R.Natarajan Dr.G.Krishan Murthy 02-04-1984
7 G.V.Bhavani Prasad Dr.K.Rajeswar Rao 18-03-1985
8 P.Madhu Sudan Rao Prof.A.Shankaraiah 21-03-1985
9 M.Srinivas Prof.A.Shankaraiah 09-10-1986
10 R.Sudershan Prof.A.Shankaraiah 08-12-1987
11 T.Jogaiah Dr.K.Rajeshwar Rao 10-06-1987
12 V.Ananda Kumar Dr.O.Ghanshyam Das, 14-03-1988
13 M.Subramanya Sarma Dr.K.Rajeshwara Rao 13-04-1988
14 K.Krishna Reddy Dr.S.Ravi Prakash 06-04-1988
15 N.Hanumantha Rao Prof.A.Shankaraiah 29-05-1989
16 P.Krishnama Chary Dr.K.Rajeshwar Rao 16-08-1989
17 T.Krishna Murthy Dr Ojha Ghanshyam Das 29-08-1989
18 N.Kusuma Prof.A.Shankaraiah 30-08-1989
19 K.Narsimha Reddy Dr.O.Ghanshyam Das 21-09-1989
20 K.Venkat janardhan Rao Dr.R.Natarajan 26-09-1989
21 R.Saibaba Prof.A.Shankaraiah 29-12-1989
22 G.Chandraiah Dr.G.Krishna Murthy 02-03-1990
23 A.Vidyadhar Reddy Dr.G.Narasimha Murthy 24-07-1990
24 M.Prabhakar Reddy Dr.O.Ghanashyam Das 24-07-1990
25 K.Omprakash Dr.G.V.Bhavani Prasad 20-08-1990
26 V.Ramaiah Dr.G.Krishna Murthy 29-08-1990
27 A.Krishna Murthy Dr.V.Gangadhar 16-10-1990
28 M.N.Ramesh Kumar Dr.G.Krishna Murthy 28-12-1990
29 M.Vani Manohar Dr.G.Krishna Murthy 18-02-1991
30 K.Shankaraiah Dr.Ravi Prakash Singaravelu 22-10-1991
31 Ch.Satyanarayana Reddy Prof.K.Rajeshwar Rao 30-12-1991
32 V.V.Subramanya Sarma Prof.A.Shankaraiah 13-01-1992
33 K.Raji Reddy Dr.G.Narasimha Murthy 20-01-1992
34 C.Laxminarayana Dr.S.Ravi Parkash 02-06-1992
35 B.Venkataiah Dr.S.Ravi Prakash 18-02-1992
36 R.Sadanandam Prof.K.Rajeshwar Rao 03-06-1992
37 P.Indrasena Reddy Dr.G.Narasimha Murthy 27-03-1992
38 M.Jagan Mohan Reddy Prof.A.Shankaraiah 28-03-1992
39 G.Shashidhar Rao Dr.R.Natarajan 04-08-1992
40 Shaik Ahmed Hussain Dr.G.V.Bhavani Prasad 18-04-1992
41 Hari Raghu Rama Sarma Dr.R.Natarajan 13-05-1992
42 K.Sayulu Prof.G.Krishna Murthy 08-12-1992
43 Mirza Mutiulla Baig Taimoori Dr.R.Natarajan, UPGC, Khammam 20-02-1993
44 S.Kamaleshwar Rao Prof.A.Shankaraiah 31-05-1993
45 D.Perumalla Rao Dr.R.Natarajan, UPGC.Khammam 09-08-1993
46 S.Komuraiah Prof.O.Ghanshyam Das 09-08-1993
47 T.Damodara Swamy Prof.V.Gangadhar 16-03-1994
48 K.Raji Reddy Prof.O.Ghanshyam Das 30-03-1994
49 V.Appi Reddy Prof.G.Narasimha Murthy 06-10-1994
50 D.Rama Murthy Dr.Ravi Prakash Singaravelu 23-08-1994
51 K.Srinivasa Rao Prof.G.V.Bhavani Prasad,Sathavahana,P.G.Centre,Karimnagar, 30-12-1994
52 G.Bhaskar Rao Prof.C.Narasimha Murthy 05-02-1995
53 R.Radha Krishna Dr.Ravi Prakash 27-06-1995
54 S.Upendra Sastry Prof.G.Krishna Murthy 13-07-1995
55 Ch.Sita Kumari Prof.A.Shankaraiah 24-08-1995
56 R.Krishnan Prof.A.Shankakaiah 09-04-1995
57 M.Sammaiah Dr.Ravi Prakash Singaravelu 19-04-1996
58 G.Seeta Ram Dr.R.Sudarshan 05-01-1996
59 Dupuguntal Rukmini Devi Prof.R.Nagarajan, UPGC, Khammam 06-10-1996
60 M.S.Senam Raju Prof.R.Natarajan, UPGC, Khammam 06-10-1996
61 Komandle Someshwer Rao Prof.G.Krishna Murthy 11-12-1996
62 K.Anjaneyulu Dr.R.Sudarshan 30-01-1997
63 M.Sathyavathi Prof.A.Shankaraiah 02-11-1997
64 M.Kamala Rani Prof.A.Shankaraiah 26-03-1997
65 K.Inna Reddy Prof.G.V.Bhavani Prasad 23-07-1997
66 P.Parameshwar Prof.A.Shankaraiah 09-03-1997
67 Madarapu Yadagiri Prof.V.Gangadhar 16-09-1997
68 Ch.Rajesham Prof.R.Natarajan, UPGC, Khammam 26-09-1997
69 P.Rajalingam Prof.K.Rajeshwar Rao 27-10-1997
70 Mr.D.Sakriya Dr.Ravi Prakash Singaravelu 05-04-1998
71 R.Sheshanjan Prof.G.Krishna Murthy 30-07-1998
72 Mr.D.Thiruvengala Chary Dr.M.Subramanya Sharma 02-08-1999
73 Gunda Ramesh Babu Prof.P.Madhusudana Rao, UPGC, Khammam 21-04-1999
74 Mrs.B.Asha Latha Devi Prof.G.V.Bhavani Prasad 22-02-2000
75 Sopan kasinath Dr.R.Natarajan, UPGC, Khammam 24-02-2000
76 T.Narendar Prof.G.Krishna Murthy 03-07-2000
77 K.Nagender Prof.A.Shankaraiah 03-07-2000
78 Ch.Bhagawan Rao Prof.V.Gangadhar 06-06-2000
79 Sukhabogi Venkateshwarlu Dr.S.Ravi Prakash 29-07-2000
80 D.Madhusudana Rao Prof.A.Shankaraiah 18-08-2000
81 T.Srinivasa Rao Prof.G.V.Bhavani Prasad 09-12-2000
82 Prem Kumar Dr.M.Subrahmanya Sarma 09-12-2000
83 Dullur Venkat Bhaskar Rao Prof.R.Natarajan, Khammam 15-11-2000
84 Tokachichu Ranga Raju Prof.G.Krishna Murthy 22-11-2000
85 Ahmed Hussain Prof.G.Krishna Murthy 06-09-2001
86 T.Balaraju Prof.O.Ghanshyam Dsa 09-06-2001
87 Padige Yadagiri Prof.K.Rajeshwar Rao (Retd) 19-10-2001
88 S.Krishnaiah Dr.P.Krishnama Chary 19-10-2001
89 T.Padmavathy Prof.K.Rajeshwar Rao 03-02-2002
90 P.Veeraiah Dr.M.Subramanya Sharma 13-03-2002
91 V.Kishan Prof.G.V.Bhavani Prasad 26-03-2002
92 B.Raja Shekhar Prof.A.Shankaraiah (Rtd.) 01-04-2002
93 Kanneganti Siva Rama Krishna Prasad Prof.T.Joga Chary 01-05-2002
94 Motupalli Prasanna Kumar Prof.K.Om Prakash 01-08-2002
95 P.Amaraveni Dr.N.Kusuma 01-08-2002
96 Ch.Satyanarayana Dr.P.Krishnama Chary 01-01-2003
97 Badiuddin Ahmed Prof.Omprakash 01-02-2003
98 S.Subramanyam Prof.G.Krishna Murthy 01-04-2003
99 N.Rajaiah Prof.G.V.Bhavani Prasad 01-05-2003
100 Thummapally Ramesh Prof.G.Krishna Reddy 01-05-2003
101 A.S.Padma Prof.A.Shankaraiah (Rtd.) 01-05-2003
102 T.Satyanarayana Chary Prof.S.Ravi Prakash 01-05-2003
103 K.Rajender Prof.S.Ravi Prakash 01-02-2004
104 P.Surender Dr.K.Sayulu 01-06-2004
105 N.Jamaluddin Prof.S.Ravi Prakash 01-09-2004
106 P.Ravinder Dr.K.Raji Reddy 01-10-2004
107 P.Sridhar Dr.K.Venkat Janardhan Rao 01-10-2004
108 N.Srinivas Prof.P.Krishnama Chary 01-11-2004
109 Leena Quadras Prof.S.Ravi Prakash 01-02-2005
110 B.Muthilingam Prof.G.Krishna Reddy 01-04-2005
111 S.Venkata Ramana Prof.A.Shankaraiah 01-04-2005
112 S.Narasimha Chary Prof.V.Gangadhar 01-06-2005
113 Kesana Madhava Rao Dr.K.Sayulu 01-06-2005
114 P.Varalaxmi Prof.S.Ravi Prakash 01-10-2005
115 A.Venu Prof.O.Ghanshyam Das 01-02-2006
116 V.Maheshwar Dr.K.V.Janardhan Rao 01-04-2006
117 Gaddam Naresh Reddy Prof.V.Gangadhar 01-04-2006
118 Gopi.T. Dr.Ch.Rajesham 01-07-2006
119 B.Prakash Prof.O.Ghanshyam Das 01-08-2006
120 G.Sridhar Prof.R.Sudarshan 01-09-2006
121 K.Peddi Raju Prof.B.Venkat Rathnam 01-11-2006
122 K.Ashok Prof.Shankaraiah 01-11-2006
123 V.Sudhakar Reddy O.Ghanshyam Das 01-12-2006
124 G.Raja Reddy Dr.P.Indrasena Reddy 01-01-2007
125 S.Kavitha Devi Prof.V.Ganghadahar 01-03-2007
126 K.Arunjyothi Prof.R.Sudharshan 01-04-2007
127 B.Prabhakar Prof.A.Shankaraiah 01-04-2007
128 K.Durga Prasad Dr.Ch.Rajesham 01-05-2007
129 K.Srinivas Rao Prof.K.Sayulu 01-05-2007
130 Rathnakar.G. Prof.S.Ravi Prakash 01-09-2007
131 P.Ramlal Prof.S.Ravi Prakash 01-09-2007
132 Srinivas Raj.Bairi Prof.S.Ravi Prakash 01-09-2007
133 B.Sridevi Dr.K.V.Janardhan Rao 01-09-2007
134 S.Suresh Prof.K.Krishna Reddy 01-01-2008
135 D.Rajasekhar Dr.N.Kusuma 01-01-2008
136 Mohd.Saleem Akther Prof.K.Sayulu 01-03-2008
137 Byram Anand Prof.G.V.Bhavani Prasad 01-03-2008
138 A.Sarangapani Prof.K.Sayulu 01-03-2008
139 B.Veera Raghavulu Prof.B.Venkat Rathnam 01-04-2008
140 Srinivas.Ch Prof.K.Omprakash 01-07-2008
141 G.Sardar Prof.K.Raji Reddy 01-08-2008
142 N.V.Sriranga Prasad Prof.G.V.Bhavani Prasad 01-09-2008
143 K.Ramulu Prof.Ch.Rajesham 01-09-2008
144 K.S.V.Gopal Rao Prof.G.Narasimha Murthy 01-09-2008
145 M.Surender Prof.S.Ravi Prakash 10-02-2008
146 M.Karunakar Prof.K.Krishna Reddy 01-11-2008
147 C.Shyamsunder Dr.K.V.Janardhan Rao 01-11-2008
148 M.Ravindranath Prof.G.Narasimha Murthy 01-11-2008
149 Khyser Mohd. Prof.K.Omprakash 01-12-2008
150 B.Prasad Prof.K.Krishna Reddy 01-12-2008
151 T.Lavanya Prof.S.Ravi Prakash 01-12-2008
152 V.Nivedita Reddy Prof.K.Sayulu 01-12-2008
153 V.Gurulinga chary Prof.R.Sudarshan 01-02-2009
154 T.Krishna Kumar Prof.K.Raji Reddy 01-02-2009
155 Bupathi Rajani Devi Prof.O.Ghanshyam Das 01-02-2009
156 Manmath Nath Samantaray Prof.Ch.Rajesham 01-02-2009
157 M.Sambaiah Prof.P.Krishnamacharya 01-03-2009
158 A.Sidda Reddy Prof.R.Natarajan 01-03-2009
159 Hari Kanth.D. Prof.P.Indrasena Reddy 01-03-2009
160 C.Bhaskar Prof.B.Venkat Rathnam 01-04-2009
161 B.Sheshikanth Dr.KV.Janardhan Rao 01-04-2009
162 Md.Arshad-ur-Rahaman Prof.B.Venkat Rathnam 01-04-2009
163 Harjoth Kaur Prof.GV.Bhavani Pradad 01-05-2009
164 B.Madhusudhan Reddy Prof.K.Raji Reddy 01-05-2009
165 T.Malkaiah Prof.K.Sayulu 01-05-2009
166 M.Venugopal Prof.K.Krishna Reddy 01-07-2009
167 Ravi Kumar Jain Prof.V.V.Subrahmanya Sarma 01-09-2009
168 E.Manohar Prof.O.Ghansyam Das 01-10-2009
169 Raveender.O Prof.K.Raji Reddy 01-10-2009
170 S.Narayana Swamy Prof.Ch.Rajesham 01-10-2009
171 G.Rajitha Prof.K.Raji Reddy 01-11-2009
172 Basika Lydia Nuthan Prof.B.Venkat Rathnam 01-12-2009
173 N.Ramesh Kumar Prof.G.Narasimha Murthy 01-12-2009
174 A.Sathish Kumar Prof.Omprakash Kajipet 01-12-2009
175 B.Niranjan Sreenivas Dr.K.Venkat Janardhan Rao 01-02-2010
176 Shiva Naga Sreenu Iloni Prof.K.Omprakash 01-03-2010
177 G.Sudarshanam Prof.R.Sudarshan 01-03-2010
178 P.Bhaskara Narayana Prof.B.Venkat Rathnam 01-04-2010
179 V.Dilip Kumar Dr.K.Venkat Janardhan Rao 01-04-2010
180 Srilatha.B Prof.R.Sudarshan (Retired Professor) 01-04-2010
181 Mr.Devaraju Venkata Rao Prof.P.Krishnama Chary 13-08-2010
182 Aayesha Shaik Prof.D.Sakriya 10-08-2010
183 Raji Reddy Pendyala Prof.P.Indrasena Reddy 10-08-2010
184 Vasukula Rajeswari Prof.S.Kamaleshwar Rao 11-10-2010
185 K.V.Ramana Rao Prof.K.Venkata Janardhan Rao 16-11-2010
186 Kusumba Ram Gopal Prof.T.Joga Chary 29-12-2010
187 Vishnu Kumar Balouva Prof.P.Indrasena Reddy 19-02-2011
188 B.Pallavi Prof.G.V.Bhavani Prasad 15-04-2011
189 V.Krishna Prof.A.Shankaraiah,Retired Professor 28-04-2011
190 Raju Erragolla Prof.Ch.Bhagawan Rao, 06-04-2011
191 Md.Saleem Mohiuddin Dr.S.Venkateswarlu 15-06-2011
192 P.Sreenath Prof.A.Shankaraiah,Retired Professor 20-06-2011
193 Boyanapelli Malal Rao Prof.P.Indrasena Reddy 08-05-2011
194 V.Atmalingam Prof.T.Joga Chary,Retired Professor of Commerce 09-02-2011
195 Suresh Vadde Prof.Rudra Saibaba,Retired Professor,L.B.College, Ku, Wgl. 09-02-2011
196 Shivakumar Merugu Prof.B.Venkat Rathnam, 30-09-2011
197 Nanu Lunavath Prof.D.Sakriya 10-04-2011
198 Devulapalli Raghava Prof.Ch.Rajesham 10-05-2011
199 M.Durga Prasad Prof.K.Venkat Janardhan Rao 24-10-2011
200 Sreenivas Dadigala Dr.K.Rajender, 24-10-2011
201 B.Manohar Prof.G.V.Bhavani Prasad 25-10-2011
202 Jaya Gajjala Prof.V.V.Subrahamanya Sarma 11-10-2011
203 Neelima Kamjula Dr.M.Satyavathi 12-04-2011
204 G.Sunitha Prof.V.Gangadhar 12-04-2011
205 Mohmed Ali Prof.Ch.Bhagawan Rao,Retired Professor 19-12-2011
206 H.Sateesh Prof.Ch.Bhagawan Rao,Retired Professor. 19-12-2011
207 Bourisetti Kishor Prof.K.Krishna Reddy, 29-12-2011
208 Saritha Vasikarla Prof.B.Venkat Rathnam 19-01-2012
209 Rampelli Dasharatham Prof.K.Raji Reddy 19-05-2012
210 K.Shankar Lingam Dr.K.Raji Reddy,Associate Professor 24-05-2012
211 Manthri Kishan Prof.D.Sakriya 06-08-2012
212 Vanga Kalyani Prof.M.Subrahamanya Sarma 28-07-2012
213 Kanakaiah Madasi Dr.S.Venkateshwarlu 28-11-2012
214 Ashok Kumar.P Dr.K.Raji Reddy 21-12-2012
215 Pothula Vijaya Lakshmi Dr.K.Rajender 21-12-2012
216 R.Venkateshwar Rao, Prof.Rudra Saibaba (Supervisor), Retired Professor of Commerce & Business Mgt, ?L.B.College, War 18-01-2013
217 Suresh Chandra, Ch Prof.K.Raji Reddy 04-03-2013
218 Sreenivas Savvasi Dr.S.Narasimha Chary 05-08-2013
219 S.Rama Koteswara Rao Prof.P.Indrasena Reddy 27-05-2013
220 Sreenivas Nampalli Prof.V.V.Subramanya Sarma 28-05-2013
221 Jeyanthi A Prof.G.Dayakar 30-05-2013
222 Susmitha P. Prof.T.Joga Chary 08-03-2013
223 Sunitha Chakravarthy Prof.G.V.Bhavani Prasad 21-08-2013
224 Vani G Prof.V.Gangadhar (Retd) 30-08-2013
225 Sugunakar Reddy P Prof.D.Sakriya 09-02-2013
226 Ch.V.B.Reddy Prof.K.Sayulu 16-09-2013
227 M.Hanumanth Prasad Rao Dr.Ch.Satyanarayana Reddy 16-09-2013
228 Koduru Rajasekhar Prof.V.V.Subramanya Sarma 21-10-2013
229 G.Ravi Kumar Prof.R.Saibaba, PG Centre, LB College, WGL 11-06-2013
230 Sama Vijaya Laxmi Prof.V.Gangadhar (Retd), 13-11-2013
231 V.Manasa Prof.R.Saibaba, PG Centre, LB College, WGL 25-11-2013
232 Mr.Cheruku Ravi Prof.Ch.Rajesham 12-06-2013
233 Mr.P.Venkataiah Prof.P.Indrasena Reddy 16-12-2013
234 Mr.Shiva Kumar, M.P. Prof.S.Kamaleshwar Rao 16-12-2013
235 Mr.Srikanth Verma Ch Dr.Ch.Satyanarayana Reddy,Dept.of Commerce, LB College, Warangal 16-12-2013
236 Mr.B.Pragathi Prof.K.Omprakash 19-12-2013
237 Mr.Surendar G Prof.S.Kamaleshwar Rao, 31-12-2013
238 Mr.Osman Bin Salam Dr.K.Raji Reddy 31-12-2013
239 Mr.G.Ravi Kumar Prof.Ch.Bhagwan Rao, 01-06-2014
240 Mr.A.Suresh Prof.B.Venkat Rathnam 01-10-2014
241 Mr.Ravi Babu, N Prof.B.Venkat Rathnam 16-01-2014
242 Mrs.B.Uma Devi Dr.K.Rajender 23-01-2014
243 Mr.Kishore Kumar Y Prof.V.V.Subramanya Sarma 25-01-2014
244 Mrs.G.Shailaja Dr.K.Rajender 13-02-2014
245 Mr.Mahender Kumar Sunchu Prof.P.Krishnama Chary 04-01-2014
246 Mr.Narsimlu Prof.P.Indrasena Reddy 19-04-2014
247 Mr.V.Devendar Prof.Ch.Rajesham 19-04-2014
248 Mr.Mohd Mujahed Ali Dr.Rudra Saibaba, Professor of Management, PG Centre, LB College, Warangal. 26-04-2014
249 Mr.K.Gangadhar Dr.S.Narasimha Chary, 26-04-2014
250 Mrs.Kuppili Venkata Sandhyavani Prof.T.Srinivasa Rao & Prof.G.V.Bhavani Prasad(Caretaker Supervisor) 05-02-2014
251 Mr.A.Ram Reddy Dr.Ch.Satyanarayana Reddy, (Supervisor) Dept.of Commerce, PG Centre, L.B.College, Warangal. 24-05-2014
252 G.Samatha Dr.S.Narasimha Chary 08-04-2014
253 Usha Rekha Bandu Dr.K.Rajender 20-08-2014
254 Sunitha Alakanti Dr.M.Satyavathi 20-10-2014
255 Shireesha D Prof.P.Krishnma Chary 22-10-2014
256 Karunaker Chiluka Prof.T.Joga Chary (Retd) 31-10-2014
257 Swamy Shada Prof.D.Sakriya 21-11-2014
258 V.Rana Pratap Prof.N.Kusuma 18-12-2014
259 Radha Krishna Murthy G Dr.P.Vara Laxmi. 19-12-2014
260 K.Ramanadh Prof.Ch.Rajesham 27-12-2014
261 Venugopal Iyengar Achi Prof.V.V.Subramanya Sarma 01-08-2015
262 G.K.Kumar Prof.T.Joga Chary (Retd) 17-01-2015
263 Hadi Saeidi Prof.G.V.Bhavani Prasad 29-01-2015
264 M.VenkataNarasimha Chary Prof.V.V.Subramanya Sarma 02-04-2015
265 Chaitanya Chintham Dr.N.Kusuma 19-02-2015
266 C.Vijendra Prof.D.Sakriya 03-12-2015
267 C.Pandu Ranga Murthy Prof.D.Sakriya 23-03-2015
268 Pothuri Sathish Chandra Prof.K.Raji Reddy (Retd) 04-01-2015
269 Boodu Uday Kumar Prof.B.Venkat Rathnam 16-04-2015
270 Sumalatha V Dr.S.Upendra Sastry (Supervisor), CKM Arts & Science College, Warangal 05-07-2015
271 Eslavat Sreenu Prof.K.Krishna Reddy (Retd) ,Dr.B.V.Subba Reddy (Supervisor), Senior Principal Scientist, NPC Di 28-05-2015
272 B.Parashu Ramulu Prof.P.Amaraveni 06-11-2015
273 Shiva Shanker P Dr.S.Narasimha Chary 26-06-2015
274 Thirupathi Kanchu Prof.K.Raji Reddy (Retd) 25-07-2015
275 Prasad Yata Dr.K.Raji Reddy 08-05-2015
276 Naresh Boora Prof.B.Venkat Rathnam 20-08-2015
277 Bhaskar Nalla Dr.P.Varalaxmi 24-08-2015
278 I.Shyam Sundar Dr.P.Varalaxmi 24-08-2015
279 Sangeetha S.N Dr.P.Amaraveni 21-09-2015
280 Sridhar R Prof.K.Omprakash 21-09-2015
281 Onochie Godwin Prof.M.Subramanya Sarma 29-09-2015
282 Daruri Pranathi Prof.G.V.Bhavani Prasad 29-09-2015
283 Mallareddy Meesala Prof.B.Venkat Rathnam 10-07-2015
284 Bhagyalakshmi Karnakanti Prof.P.Krishnama Chary 10-07-2015
285 N.Suman Kumar Prof.K.Krishna Reddy 14-10-2015
286 Mayuri Srivastava Prof.P.Indrasena Reddy 11-09-2015
287 Shathaboina Raju Dr.K.Raji Reddy 29-12-2015
288 Venkatesh Satya K Dr.K.Raji Reddy 01-02-2016
289 Ramadevi B Dr.S.Narasimha Chary 01-07-2016
290 Maqsood Hussain Junaidi Prof.K.Sayulu 30-01-2016