Home » Ph.D Awardees
S.No Awardee Name Supervisor Name Date of Award
1 A.Bhaskar Rao Dr.P.Sisodia, HYD, & Dr.P.B.Sattur, RRL, HYD 22-07-1983
2 Mrs.Veena Amle Prof.P.Sisodia,Dr.Ambedkar Medical College, Bangalore 11-02-1983
3 Ch.Ravi Shankar Dr.V.Mall Reddy 19-04-1984
4 D.R.Krishna Dr.M.C.Prabhakara 17-07-1984
5 Y.Madhusudan Rao Dr.D.Rambhau, 28-08-1984
6 A.V.N.Appa Rao Dr.M.C.Prabhakara, Pharmacy and Prof.P.Sreenivasa Rao, Dept of Chemistry, 20-07-1985
7 S.S.Apte Prof.C.K.Kokate 09-05-1985
8 P.Ramachandra Rao Prof.C.K.Kokate, and Prof.D.Rambhau (Joint -Supervisor) 06-09-1987
9 S.V.Tupkari Dr.C.K.Kokate 25-10-1989
10 V.Venkateswarlu Prof. C.K.Kokate, and Prof.D.Rambhau 07-06-1990
11 R.Giridhar Dr.G.Ramana Rao, Dept of Physics and Prof.C.K.Kokate (Joint-Supervisor), University College of 26-09-1990
12 G.Achaiah Dr.V.Malla Reddy 12-11-1990
13 G.Viswanadham Prof.D.Rambhau 28-12-1990
14 C.Veeresham Prof.C.K.Kokate 19-04-1991
15 B.Ramesh Rao Dr.D.Rambhau 06-04-1991
16 A.Raghurama Rao Dr.V.Malla Reddy 25-10-1991
17 B.Madhava Reddy Dr.A.V.N.Appa Rao and Prof.M.C.Prabhakar 12-01-1992
18 J.Surya Kumar Dr.D.R.Krishna 16-12-1992
19 M.Surya Prakasa Rao Dr.D.R.Krishna KU, wgl.and Dr.Prakash V.Diwan (Co-Supervisor), IICT, HYD. 29-12-1992
20 D.Venkata Ramana Dr.D.R.Krishna 25-02-1993
21 M.Radhakirshna Dr.P.Amareswar 19-04-1993
22 V.V.Sarveswar Rao Prof.D.Rambhau 08-05-1993
23 V.R.Gudsoorkar Prof.D.Rambhau 05-10-1994
24 G.V.S.Rama Sarma Prof.V.Malla Reddy 18-06-1994
25 J.Suresh Dr.Y.Madhusudhan 18-07-1994
26 B Praveen Reddy Prof.C.K.Kokate, Prof.D.Rambhau 23-09-1994
27 M.Sarangapani Prof.V.Malla Reddy 20-03-1995
28 Ramesh babu Boda Prof.C.K.Kokate 15-06-1995
29 Mullangi Ramesh Prof.M.C.Prabhakar and Prof.A.V.N.Appa Rao 31-10-1995
30 R.Raji Reddy Prof.V.Malla Reddy 14-02-1996
31 Mamidi Nagevenkata Srinivasa Rao Dr.D.R.Krishna and Prof.M.C.Prabhakar 05-08-1996
32 G.Venkateshwarlu Prof.D.Rambhau 06-10-1996
33 Molani Rahmat Prof.D.Rambhau, UCPS, and Prof.Y.Madhusudan Rao (Co-Supervisor) 31-12-1996
34 Muddana Eswara Bhanoji Rao Prof.D.Rambhau and Prof.Y.Madhusudan Rao 09-03-1997
35 Chandir Chimandas Ramani Prof.D.Rambhau and Prof.S.S.Apte 04-09-1998
36 Marella Sesha Sai Prof.D.Rambhau 04-09-1998
37 Rajesh Maniklal Karwa Dr.S.S.Apte and Prof.D.Rambhau 24-06-1998
38 Arra Ganga Srinivas Dr.D.R.Krishna 28-08-1998
39 P.Srinivasu Prof.D.Rambhau and Prof.Y.Madhusudana Rao 20-11-1998
40 K.Satyanarayana Prof.C.K.Kokate and Dr.V.Venkateshwarlu 23-12-1998
41 Mr.B.Ravi Kumar Dr.A.V.N.Appa Rao,Prof.C.K.Kokate 02-08-1999
42 Mr.A.Srinivas Dr.D.R.Krishna,Prof.M.C.Prabhakara 02-08-1999
43 Rajesh Hariram Bahekar Dr.A.Raghu Ram Rao 02-05-2000
44 Gottimukkaloa Krishna Mohan Prof.C.K.Kokate 17-07-2000
45 Akhilesh Ashok Dixit Prof.Y.Madhusudan Rao 22-07-2000
46 Ch.Prasad Babu Dr.C.Veeresham 12-01-2000
47 Shivakumar Swamy Prof.V.Malla Reddy and Prof.M.C.Prabhakar 02-08-2001
48 Mrs.Mahesh Aruna Devi Prof.V.Malla Reddy 19-02-2001
49 Mrs.R.Mamatha Dr.C.Veeresham 14-03-2001
50 R.Bala Ramesha Chary Prof.Y.Madhusudan Rao 23-08-2001
51 Neelam Karunakar Prof.D.R.Krishna and Prof.M.C.Prabhakar 29-08-2001
52 K.Balaji Dr.C.Veeresham and Prof.C.K.Kokate 09-06-2001
53 Joginapally Sreekanth Dr.V.Venkateshwarlu, Prof.C.K.Kokate 19-10-2001
54 C.Sundaravelam Dr.Ciddi Veeresham 01-08-2002
55 Gundu Jaya Sagar Prof.Y.Madhusudhan Rao 01-04-2003
56 M.Raghu Prasad Dr.A.Raghurama Rao 01-06-2003
57 K.Rajnarayana Prof.D.R.Krishna 01-07-2003
58 Mada Sripal Reddy Prof.D.R.Krishna 01-09-2003
59 Mityunjaya B.Patil Prof.Chandrakant Kokate 01-11-2003
60 S.P.Dhanabal Prof.C.K.Kokate 01-01-2004
61 Earla Ravinder Prof.A.V.N.Appa Rao 01-01-2004
62 Rajan K.S. Dr.A.Raghu Ram Rao 01-02-2004
63 M.Krishna Kumar Prof.Y.Madhusudhan Rao 01-03-2004
64 Gopalakrishna Burdipad Dr.M.Sarangapani 01-03-2004
65 Devaraj Gopinath Dr.S.S.Apte 01-09-2004
66 Gopu Jaya Prakash Reddy Prof.M.C.Prabhakar & Prof.A.V.N.Appa Rao 01-10-2004
67 Y.Narsimha Reddy Prof.M.C.Prabhakar 01-11-2004
68 P.Siva Prasad Prof.A.V.N.Appa Rao 01-11-2004
69 Ch.Dayakar Prof.C.K.Kokate & Dr.S.S.Apte 01-12-2004
70 Chandra Sekhar K. Prof.Y.Madhusudhan Rao & Dr.V.Kishan 01-01-2005
71 B.V.Adavi Rao Prof.A.V.N.Appa Rao 01-02-2005
72 S.Saisivam Dr.V.Kishan 01-03-2005
73 Navanath V.Kalyane Prof.V.Malla Reddy 01-04-2005
74 Perumandla Kishore Prof.D.R.Krishna 01-05-2005
75 Veerareddy Prabhakar Reddy Dr.V.Venkateshwawrlu 01-06-2005
76 Murali Krishna Prasad Divi Prof.P.Gundu Rao,Divi?s Research Centre,Hyderabad 01-10-2005
77 B.Shivakumar Prof.V.Malla Reddy 01-10-2005
78 Patlolla Ram Reddy Dr.V.Venkateshwarlu 01-10-2005
79 Jupally Venkateshwar Rao Dr.M.Sarangapani 01-12-2005
80 Bommagani Madhusudhan Prof.D.Rambabau 01-12-2005
81 K.Manjunath Dr.V.Venkateshwarlu 01-01-2006
82 Hari Krishna Devulapally Prof.D.R.Kishna & Dr.A.Raghu Rama Rao 01-02-2006
83 Srinivas Reddy.C Dr.C.Veeresham 01-03-2006
84 Gaviraj E.N. Dr.C.Veeresham 01-03-2006
85 Desi Reddy Ramabrahma Reddy Dr.C.Veeresham 01-03-2006
86 R.Chidananda Swamy Prof.A.V.N.Appa Rao & Dr.B.Ravi Kumar 01-04-2006
87 Mantripragad Bhagavan Raaju Dr.A.Raghuram Rao 01-04-2006
88 Sanjay K.Bari Dr.M.Saranga Pani 01-05-2006
89 Vincent Vidyasagar Jenugu Prof.D.Rama Krishna 01-05-2006
90 S.Vasudeva Murthy Prof.C.Prabhakar & Prof.V.Lakshmipathi 01-07-2006
91 Asmita Gajbhiye Dr..G.Achaiah 01-09-2006
92 Ch.Srinivas Rao Dr.V.Venkateshwarlu & Dr.G.Achaiah 01-10-2006
93 S.D.Rajendran Prof.Y.Madhusudan Rao & Prof.S.Thanikachalam 01-11-2006
94 G.Sammaiah Dr.M.Sarangapani 01-12-2006
95 A.Venkatesham Dr.M.Sarangapani 01-01-2007
96 K.Vijaya Kumar Prof.D.R.Krishna 01-01-2007
97 T.Ashok Prof.Y.Madhusudan Rao 01-02-2007
98 V.Rajesh Prof.Y.Madhusudan Rao 01-02-2007
99 J.Suresh Reddy Dr.V.Venkateshwarlu 01-04-2007
100 B.Vijaya Kumar Prof.D.Rambhau 01-05-2007
101 S.Meena Dr.A.Rahguram Rao & Dr.R.Nageshwar Rao 01-07-2007
102 M.Pavan Kumar Prof.Y.Madhusudan Rao & Dr.Apte 01-07-2007
103 M.Krishnaji Rao Dr.M.N.A.Rao & Prof.M.Sarangapani 01-07-2007
104 N.Raghunandan Prof.M.Sarangapani 01-07-2007
105 V.Umamaheshwar Rao Dr.C.Veerasham 01-10-2007
106 V.Raj Kumar Dr.C.Veeresham 01-11-2007
107 N.Prasad Prof.M.C.Prhabhakar & Prof.D.R.Krishna 01-12-2007
108 S.Prathima Prof.D.Rambhau 01-01-2008
109 Srisilam.K. Dr.C.Veeresham 01-03-2008
110 G.Sandhya Rani Dr.V.Venkatesharlu 01-04-2008
111 Bethi.Srinivas Prof.M.Sarangapani 01-05-2008
112 B.Chandra Sekhar Prof.S.S.Apte 01-06-2008
113 M.Vijaya Gopal Prof.V.Malla Reddy 01-07-2008
114 B.Shireesha Dr.B.Narsaiah 01-08-2008
115 Narashimha Murthy Dr.G.Narahari Sastry 01-08-2008
116 V.Bala Naganjan Prof.V.Malla Reddy 01-08-2008
117 B.Agaiah Prof.D.Rambhau 01-09-2008
118 G.Sridhar Babu Prof.B.Ravi Kumar 01-10-2008
119 J.Raju Prof.D.Rambhau 01-11-2008
120 P.Mani Chandrika Prof.A.Raghuram Rao 01-12-2008
121 J.Krishnaveni Prof.V.Kishan 01-12-2008
122 A.Venkatesham Prof.D.R.Krishna 01-12-2008
123 A.Muralidhar Rao Prof.S.S.Apte 01-12-2008
124 B.Manjula Prof.D.Rambhau 01-02-2009
125 K.Bhaskar Prof.Y.Madhusudhan Rao 01-02-2009
126 M.Nagulu Prof.D.R.Krishna 01-02-2009
127 M.Srinivas Prof.D.R.Krishna 01-02-2009
128 M.Koteshwara Prof.SS.Apte 01-05-2009
129 B.Suresh Prof.Y.Madhusudhan Rao 01-05-2009
130 S.Duraivel Dr.V.Venkateshwarlu 01-05-2009
131 Goverdhan.P. Dr.G.Krishna Mohan 01-05-2009
132 Venkata Simhadri Naidu.K. Prof.Y.Madhusudhan Rao 01-06-2009
133 Maddi Srinivasa Rao Prof.Y.Madhusudhan Rao 01-07-2009
134 Ravindra Kulkarni Prof.G.Achaiah 01-10-2009
135 Sathesh Kumar Dr.G.Krishna Mohan 01-10-2009
136 M.Ajitha Prof.M.Sarangapni 01-10-2009
137 Gannu Praveen Kumar Prof.D.Rambhau 01-11-2009
138 Meka Lingam Prof.Madhusudan Rao 01-12-2009
139 Shayeda Prof.Y.Madhusudan Rao 01-01-2010
140 Satla Shobha Rani Prof.M.Sarangapani,Dr.G.Krishna Mohan 01-02-2010
141 Chinnala Krishna Mohan Prof.Y.Madhusudan Rao 01-03-2010
142 Ramesh Gannu Prof.Y.Madhusudan Rao 01-04-2010
143 P.Samba Murthy Prof.K.Sayulu 01-04-2010
144 T.Saritha Jyostna Prof.Garlapati Achaiah 07-08-2010
145 Mr.Ampati Srinivas Prof.M.Sarangapani 23-08-2010
146 Mr.Chandra Mohan Eaga Prof.Y.Madhusudan Rao 31-08-2010
147 Sreekanth.G Prof.A.V.N.Appa rao, & Prof.B.Ravi Kumar 29-09-2010
148 G.Kanaka Mallaiah Prof.G.Krishna Mohan 11-10-2010
149 K.Thirupathi Prof.G.Krishna Mohan,Prof.D.R.Krishna (Co-Supervisor) 11-10-2010
150 Kalam Sirisha Prof.Garlpati Achaiah & Prof.V.Malla Reddy,(Co-Supervisor & Retired Professor) 27-12-2010
151 Amgoth Srinivas Nayak Prof.Garlpati Achaiah & Prof.V.Mall Reddy, (Co-Supervisor) 01-01-2011
152 Rama Narsimha Reddy Dr.Y.Narsimha Reddy & Prof.D.R.Krishna 21-01-2011
153 B.Solomon Sunder Raj Prof.D.Rambhau 03-03-2011
154 Palem Chinna Reddy Prof.Y.Madhusudan, 21-05-2011
155 Harish Chandra Rodda Prof.Ciddi Veeresham 24-05-2011
156 T.Ravinder Reddy Prof.S.S.Apte 13-06-2011
157 Uday Kiran.V Dr.Y.Narsimha Reddy 07-02-2011
158 Puligilla Shankaraiah Dr.Y.Narsimha Reddy 07-02-2011
159 Molmoori Rajkumar Prof.Ciddi Veeresham 27-07-2011
160 Vijaya Kuchana Prof.M.Sarangapani,Prof.G.Krishna Mohan 08-03-2011
161 Shravan Kumar.Y Prof.M.Sarangapani 02-12-2011
162 Prabhakar.K Prof.Veerabrahma Kishan 29-10-2011
163 Mamidipalli William Carey Prof.G.Krishna Mohan 12-07-2011
164 Parameshwar.H Prof.G.Krishna Mohan & Dr.Y.Narsimha Reddy 12-07-2011
165 Konda Shravan Kumar Prof.Veerabrahma Kishan 04-10-2012
166 Suryanarayana.L Prof.A.V.N.Appa Rao and Prof.B.Ravi Kumar , (Co-Supervisor) 09-01-2012
167 Somagoni Jagan Mohan Prof.Y.Madhusudan Rao and Prof.M.Sarangapani (Co-Supervisor) 13-09-2012
168 Vamshi Vishnu Yamsani Prof.V.Kishan 10-10-2012
169 D.Sudheer Kumar, Prof.D.Rambhau ,Retried Professor 20-10-2012
170 Mudragada Shailaja, Prof.Y.Madhusudan Rao & Dr.Prakash V.Diwan (Co-Supervisor), Pharmacology Division, I.I.C.T., Hyd 19-11-2012
171 Sunil Reddy, Prof.Y.Madhusudan Rao 19-11-2012
172 A.Rama Rao Prof.Ciddi Veeresham 22-06-2013
173 Babu Rao B. Prof.G.Krishna Mohan,Univ.Pharmacy, KU, Wgl 27-07-2013
174 P.Pavan Kumar Prof.Y.Madhusudan Rao (Retd) 23-11-2013
175 Mr. Raghuram Reddy, A Prof.A.Raghruram Rao, KU & Dr.B.Narsaiah (Joint Supervisor), Director, IICT, Hyderabad 18-12-2013
176 Mrs.Rajyalakshmi Gudipati Prof.M.Sarangapani 20-01-2014
177 Mr.G.Sridhar Patwari Prof.Y.Narsimha Reddy 15-03-2014
178 Mrs.Swaroopa Rani V Prof.G.Krishna Mohan and Prof.B.Ravi Kumar 28-03-2014
179 Mr.Vekateshwarlu K Dr.Y.Narasimha Reddy (Supervisor) and Dr.V.Malla Reddy (Co-Supervisor) 25-07-2014
180 Swathi K Prof.M.Sarangapani 20-10-2014
181 Ch.Praveena Prof.C.Veeresham 25-10-2014
182 Ramesh Bomma Prof.Veerabrahma Kishan 11-01-2014
183 Sathish Dharani Prof.Y.Madhusudan Rao (Retd) 01-06-2015
184 Vinay Kumar Katakam Prof.Y.Madhusudan Rao (Retd) 27-01-2015
185 Dilip Dodda Prof.Ciddi Veeresham 18-04-2015
186 Kolanpaka Blessi Priyanka Dr.G.Sammaiah 14-05-2015
187 D.Anuradha Prof.G.Achaiah 07-04-2015
188 Mahender Vatipelli Prof.Y.Narsimha Reddy 07-09-2015
189 Sujatha Palatheeya Prof.AVN Appa Rao (Supervisor) & Prof.B.Ravi Kumar (Co-Supervisor) 08-01-2015
190 Angoth Bhikku Prof.Y.Narsimha Reddy 08-03-2015
191 Bukya Shobharani Dr.G.Sammaiah 28-11-2015
192 Mohammad Zubair Shareef Prof.AVN Appa Rao and 12-02-2015
193 Adukondalu Devandla Prof.Y.Madhusudan Rao 12-10-2015
194 N.Rajeshwari Devi Prof.M.Sarangapani 18-12-2015
195 Satish Kumar Bedada Dr.N.Prasad 19-12-2015
196 Syed Muzammil Afzal Prof.Veerabrahma Kishan 22-12-2015