Home » Research Scholars

 

S.No Roll Number Scholars Name Caste Supervisor Name Topic of Research Academic Year
1 150001105 S. VARA LAXMI ST CH. SANJEEVA SURYA BALAKI KHAHANIYO KA SAMAJ SHASTRIYA ADHYAYAN 2015-16
2 150001104 L. JAYANTHI BC-B 2015-16
3 150001103 S. VIJAYA BC-D DR. R. UMARANI SAMAKLEEN HINDI LEKHIKAON KI KAHANIYON MEIN VRIDH JEEVAN 2015-16
4 150001102 G. LEELAVATHI BC-D DR. R. UMARANI YUGAL SAHITYAKAR MAMAMTA BALIYA EVAM RAVINDRA KALIYA KI KAHANIYON KA ANUSHEELAN 2015-16
5 150001101 M. RAJYA LAXMI OC DR. R. UMARANI NARESH MEHATHAKAY KANDH KAVYON MEIN YUGHBODH 2015-16
6 150001105 S. VARA LAXMI ST PROF. CH. SANJEEVA SURYABAALA KAHAANIYON KA SAAMAJ SHATRIYA ADHYAYAN 2015-16
7 150001104 L. JAYANTHI BC-B PROF. CH. SANJEEVA KRSHNA AGRIHOTRI KAHAANIYON ME SAAMAAJIK CHETANA 2015-16
8 150001103 S. VIJAYA BC-D DR.R. UMARANI SAMAKAALEEN HINDI LEKHIKAVONKI KAHANIYON ME VRIDDHA JEEVAN 2015-16
9 150001102 G. LEELAVATHI BC-D DR. R. UMARANI YOUGAL SAHITYAKAAR MAMATAKAALIYA, RAVINDRAKALIYA KI KAHAANIYONKA ANUSHEEELAN 2015-16
10 150001101 M. RAJYA LAXMI OC DR. R. UMARANI NARESH MEHATA KE KAAVYONKA KAAVYA SHAASTRIYA ADHYAYAN 2015-16