Home » Ph.D Awardees
S.No Awardee Name Supervisor Name Date of Award
1 B.Venkateswarlu Dr.G.Haragopal,HYD 22-08-1983
2 P.Hussain Khan Dr.B.Venkateshwarlu 19-07-1989
3 B.Satyanarayana Reddy Dr.B.Venkateshwarlu 16-04-1991
4 A.Karunakar Prof.V.Bhaskara Rao 22-10-1991
5 M.Venkat Reddy Prof.V.Bhaskara Rao 28-12-1992
6 E.Sudhakar Prof.B.Venkateshwarlu 29-01-1993
7 K.Ramkishore Dr.P.Hussain Khan 21-04-1995
8 Tigiripalli Krishna Kanth Dr.K.Bhaskaramma 27-12-1998
9 Gunti Ravinder Dr.P.Hussain Khan 26-04-1999
10 M.Anjaiah Prof.B.Venkateswarlu 31-01-2000
11 Trachu Naralasetti Prof.B.Venkateswarlu 03-09-2000
12 R.Sathyapathy Prof.B.Venkateswarlu 03-10-2000
13 G.Veeranna Dr.P.Hussain Khan 03-08-2002
14 T.Madhavi Dr.P.Hussain Khan 01-04-2003
15 K.Sree Devi Dr.P.Hussain Khan 01-05-2003
16 G.Yellaiah Prof.K.Raghu Ram Reddy 01-06-2003
17 P.Sammaiah Prof.K.Raghu Ram Reddy 01-08-2003
18 G.Sreeramulu Dr.P.Hussain Khan 01-10-2004
19 Gaddam Krishnaiah Dr.Ch.Dinesh Kumar 01-09-2005
20 P.Bilal Ahmed Dr.P.Hussain Khan 01-10-2007
21 P.Sadanandam Dr.P.Hussain Khan 01-11-2007
22 V.Bhumaiah Dr.Ch.Dinesh Kumar 01-04-2008
23 S.Venkataiah Prof.K.Raghu Ram Reddy 01-04-2009
24 K.Veera Swamy Prof.K Raghu Ram Reddy 01-05-2009
25 N.Venkatanarsaiah Dr.Ch.Dinesh Kumar 01-05-2009
26 B.Laxminarayana Dr.P.Sammulal (Care-taker Supervisor) 01-07-2009
27 A.Ramesh Dr.Ch.Dinesh Kumar 01-08-2009
28 Bandi Venkateswara Reddy Prof.P.Hussain Khan 01-02-2010
29 Arukonda Hari Prasad Prof.K.Raghu Ram Reddy 17-05-2010
30 Mr.Nagaraju Vadapalli Dr.G.Veeranna 09-01-2010
31 P.Radha Rukmini Prof.P.Hussain Khan 02-08-2011
32 Bhagyamma.K. Prof.Ch.Dinesh Kumar 03-05-2011
33 Somalingam Salavadi Dr.G.Veeranna 12-02-2011
34 Surarapu Bixsham Prof.P.Hussain Khan 17-02-2012
35 Radhika.K Prof.K.Raghu Ram Reddy 22-02-2012
36 E.Nageshwar Rao Prof.Ch.Dinesh Kumar,SDLCE, Ku 04-12-2012
37 Sambalaxmi Thatla Prof.Ch.Dinesh Kumar,SDLCE, KU 13-06-2012
38 D.Satyanarayana, - 21-09-2012
39 B.Sarangapani, Dr.G.Veeranna 10-03-2012
40 Sanjeev Thallapelli, Prof.K.Raghu Ram Reddy ( Retd) 10-05-2012
41 Vadlakonda Satyanarayana Prof.P.Hussain Khan, Retired Professor 19-10-2012
42 M.Subhas Prof.Ch.Dinesh Kumar,SDLCE 31-10-2012
43 Bhukya Ramdhan, Prof.T.Krishna Kanth 14-11-2012
44 V.Vijaya Kumar Prof.K.Raghuram Reddy Professor of Political Science 12-12-2012
45 Mr.Mahesh Dabbeti Prof.Ch.Dinesh Kumar Dept.of Political Science, SDLCE, KU, Warangal. 24-12-2013
46 T.Madhavi Latha Prof.K.Raghuram Reddy (Retd) 07-06-2015
47 Madhavi Dava Dr.V.Ramchandram, SDLCE 29-09-2015
48 Rathansingh L Dr.G.Veeranna 28-10-2015