Home » Ph.D Awardees
S.No Awardee Name Supervisor Name Date of Award
1 Vedavathi Elusani Prof.Banna Ailaiah 26-10-2015
2 K.Srilatha Prof.K.Yadagiri 27-08-2015
3 Chandramouli Eedula Prof.K.Yadagiri 14-07-2015
4 Praveen Kumar Ch Dr.P.Venakteswarlu 05-05-2015
5 Jyothi Dommati Dr.K.Vijayalakshmi Head, Dept.of Telugu, CKM College, Warangal. 20-11-2014
6 Mr.Krishna Murthy Ch Prof.B.Ailaiah 21-02-2014
7 Mrs.Appalashetti Rajamani, Dr.P.Venkateswarlu 13-12-2013
8 B.Vijaya Laxmi Prof.H.Siva Kumar (Rtd.) 16-04-2013
9 P.Sri Rama Lingeshwara Sharma, Prof.K.Yadagiri 17-01-2013
10 K.Shobha Rani, Prof.K.Katyayani 20-11-2012
11 Mamidi Lingaiah Dr.Veluri Sreedevi 30-08-2012
12 Pondula Sailu Prof.P.Jyothi,Retired Professor 02-07-2012
13 Dharanikota Veenavani Prof.K.Yadagiri 21-03-2012
14 Suthari Radhika Prof.A.Bhoomaiah 13-03-2012
15 Karre Sadashiv Prof.Banna Ailaiah 03-09-2011
16 Bandari Sujatha Prof.K.Katyayani 13-08-2011
17 Chirra Raju Dr.K.Vijayalaxmi,C.K.M.College, Ku, Wgl. 11-08-2011
18 Basani Suresh Prof.P.Jyothi 07-04-2011
19 N.Prabhavathi Devi Prof.A.Bhoomaiah,Retired Prof.of Telugu 11-03-2011
20 A.Vidya Devi Prof.Banna Ailaiah 24-01-2011
21 Srimanthula Damodar Prof.P.Jyothi 16-12-2010
22 Manthani Shankaraiah Prof.Banna Ailaiah 30-07-2010
23 Akuthota Shobha Rani Prof.B.Rukmini 01-09-2009
24 Ch.Anjaneyulu Dr.B.Ailaiah 01-12-2008
25 T.Chakradhar Swamy Prof.K.Yadagiri 01-11-2007
26 Y.Vijaya Laxmi Prof.B.Rukmini 01-10-2007
27 A.Sujatha Prof.B.Rukmini 01-07-2007
28 K.Jyostna Prabha Prof.A.Bhoomaiah 01-05-2007
29 A.Sunitha Prof.K.Katyayani 01-03-2007
30 A.Raghu Ramaiah Prof.K.Suprasanna Charya 01-03-2007
31 K.Nagavani Dr.B.Ilaiah 01-11-2006
32 R.Rajapapaiah Prof.P.Jyothi 01-11-2006
33 V.Rajeshwar Sharma Dr.B.Illaiah 01-06-2006
34 Bandipelli Mallikarjun Dr.B.Illaiah 01-07-2005
35 K.Priyadarshini Dr.A.Bhoomaiah 01-06-2005
36 Palleru Veera Swamy Dr.B.Illaiah 01-12-2004
37 D.Anjani Devi Prof.B.Rukmini 01-08-2003
38 V.Venkata Rama Rao Prof.Kovela Suprasanna Charya (Rtd.) 01-05-2003
39 S.Satyanarayana Raju Prof.P.Jyothi 01-04-2002
40 Mrs.Kanchi Vijaya Laxmi Dr.V.Madhusudan, C.K.M.College, Wgl. 19-09-2001
41 P.Sumathi Devi Dr.G.Venkat Ratnam, C.K.M.College, Wgl 28-07-2001
42 Mrs.I.Rajyam Prof.B.Rukmini 12-01-2001
43 Mrs.A.Mallika Devi Dr.V.Madhusudhan, C.K.M.College, Wgl. 21-10-2000
44 S.Anjam Raju Dr.G.Venkata Ratnam (Retd) 10-10-2000
45 Marka Yadaiah Dr.K.Katyayani 31-08-2000
46 S.Venkatanarayana Dr.G.Venkat Rathnam 22-02-2000
47 Mrs.Ruth Mary Dasyam Dr.K.Yadagiri 24-01-2000
48 Mr.A.Venkateshwarlu Dr.G.Venkat Rathnam 28-12-1999
49 M.G.P.Sri Ramachandra Murthy Prof.H.Shiva Kumar 28-12-1999
50 M.Brahmananda Rao Prof.K.Suprasanna Charya (Retd) 22-10-1999
51 S.B.Vasumathi Devi Prof.K.Suprasanna Charya (Retd) 15-02-1999
52 K.Narasimha Murthy Dr.P.Jyothi 11-12-1998
53 P.Venkataiah Dr.P.Jyothi 30-10-1998
54 Veluri Sree Devi Dr.K.Yadagiri 06-08-1998
55 K.David Prof.M.Ranga Rao 18-02-1998
56 H.P.Sanat Kumar Dr.M.Veeresha Lingam, GDC, HNK, Wgl. 12-01-1998
57 Mr.A.Suryanarayana Murthy Prof.H.Siva Kumar 12-01-1998
58 Mr.D.Bhikshapathi Prof.K.Sampat Kumaracharya (Retd) 30-09-1997
59 Mr.A.Sreedhar Dr.K.Katyayani 03-06-1997
60 G.Kishan Prasad Dr.K.Katyayani 12-02-1997
61 V.Sree Devi Dr.P.Jyothi 22-03-1996
62 P.Rajeswara Sarma Prof.M.Ranga Rao 18-09-1995
63 Ms.T.Leela Kumari Prof.K.Suprasannacharya 06-08-1995
64 T.Balaraju Prof.P.Jagannadham, V.C.P.S.Telugu Univ., HYD 28-01-1995
65 B.Ilaiah Dr.A.Bhoomaiah 08-12-1994
66 P.Venkateshwarlu Prof.P.Jagannadham,P.S.Telugu University, HYD 08-08-1994
67 D.Rama Chary Prof.M.Ranga Rao 28-07-1994
68 V.V.Gurunadham Dr.K.Katyayani 26-06-1994
69 J.Kanaka Durga Dr.K.Katyayani 29-01-1994
70 K.Rukmini Kumari Dr.G.Venkata Rathnam, C.K.M.College, Wgl. 22-11-1993
71 M.Narasimha Rangacharya Prof.K.Suprasannacharya 15-11-1993
72 G.Yadagiri Prof.P.Jagannadham, Vice-chancellor, P.S.Telugu Univ., HYD 28-10-1993
73 Usha Rani Dr.K.Katyayani 27-09-1993
74 K.Nageswari Prof.K.Sampat Kumaracharya 09-01-1993
75 T.Sri Ranga Swamy Prof.K.Sampat Kumaracharya 09-01-1993
76 R.Seetha Rama Rao Dr.A.Bhoomaiah 23-12-1992
77 T.Laxminarsaiah Dr.H.Shiva Kumar 23-12-1992
78 V.Veera Chary Dr.G.Venkata Ratnam, C.K.M.College, wgl 06-10-1992
79 L.Ramachandram Dr.H.Siva Kumar 03-10-1992
80 M.Hemalatha Dr.B.Rukmini 27-02-1992
81 K.Papaiah - 23-12-1991
82 Ch.Shankariah Dr.G.V.Ratnam, C.K.M.College, wgl. 15-11-1991
83 Ch.Mohan Dr.A.Bhoomaiah 11-08-1991
84 A.Nageshwar Rao Dr.G.Venkata Ratnam , C.K.M.College, Wgl 01-07-1991
85 Ch.Rohini Prof.M.Ranga Rao 18-03-1991
86 K.Venkata Chary Prof.M.Ranga Rao 27-11-1990
87 G.Lakshmana Rao Dr.A.Bhoomaiah 01-11-1990
88 Y.Nagaiah Prof.M.Ranga Rao 01-09-1990
89 P.Lakshmi Narasimha Prasad Dr.G.V.Ratnam, C.K.M.College, Wgl. 06-06-1990
90 Mrs.B.S.Kameswari Dr.K.Katyayani 14-05-1990
91 Sree Ranga Charya Dr.K.Sampathkumara Charya 04-12-1989
92 V.Janaki Prof.K.Suprasanna charya 11-08-1989
93 G.Venkata Ramaiah Dr.M.Ranga Rao 05-06-1988
94 S.Krishnama Chary Dr.A.Bhoomaiah 05-05-1988
95 Ch.Siva Rao Prof.K.Suprasannacharya 06-04-1988
96 V.Rangacharyulu Prof.K.Suprasannacharyulu 02-01-1988
97 P.Jyothi Dr.B.Rukmini 14-10-1987
98 K.Veerapadmaja Dr.B.Rukmini 08-10-1987
99 K.Rajithamala Dr.B.Rukmini 15-09-1987
100 V.Bikshamaiah Dr.A.Bhoomaiah 20-03-1987
101 V.Ramakrishna Dr.H.Siva Kumar 20-03-1987
102 I.Kishan Rao Prof.K.V.Ramakoti Sastry 17-03-1987
103 M.Nagabhushana Rao Prof.M.Ranga Rao 06-02-1987
104 A.Komaraiah Dr.B.Rukmini, Evening College, KU, Wgl 03-02-1987
105 M.Gangadhar Prof.K.V.Ramakoti Sastry 09-01-1987
106 K.V.Narasimha Raghavan Prof.K.Suprasannachary, 02-10-1986
107 K.Yadagiri Dr.K.Sampathkumara Chary 19-07-1986
108 V.Eada Reddy Dr.(Mrs.) K.Katyayani 27-01-1986
109 B.Laxmaiah Dr.H.Siva Kumar, 22-07-1985
110 Ch.Hymavathi Prof.K.Suprasanna Chary 17-12-1983
111 K.Katyayani Prof.K.Suprasanna Chary 11-07-1983
112 C.Venkataramana Chary Dr.M.Ranga Rao 02-01-1983
113 A.Venkatrajam Dr.M.Ranga Rao, 13-09-1982
114 M.Veerabhadraiah Dr.K.V.Ramakoti Sastry 02-05-1982
115 B.Venkatesham Dr.M.Ranga Rao 15-04-1982
116 P.Vara Vara Rao Dr.K.V.Ramakoti Sastry 24-12-1980
117 P.Lakshmi Dr.K.V.Ramakoti Sastry 21-06-1980
118 K.Narasimha Charya Dr.K.Suprasanna Chary 15-04-1980
119 A.Bhoomaiah Dr.K.Suprasanna Chary 09-04-1980
120 G.Venkata Ratnam Dr.K.Suprasanna Chary 08-05-1978
121 K.Sampatkumara Chary Dr.K.V.Ramakoti Sastry 14-03-1978
122 K.Kodanda Rama Charyulu Dr.H.Siva Kumar 05-10-1948